Förtennisskolan är för dig som är sex år. Tiderna för förtennisskolan är fredag eftermiddag, företrädelsevis 15-16 eller 16-17.

Barn är som mest mottagliga för motorisk inlärning innan de kommit upp i 12-årsåldern. Därför lägger vi stor vikt vid att utveckla det, vilket samtidigt förbättrar barnens förmåga att ta till sig teknikundervisningen i tennis. Gradvis blir kurserna mer tennisinriktade i takt med barnens motoriska mognad.