Monthly Archives: februari 2021

Årsmöte 2021

Valberedningens förslag till ordförande och ledamöter i Lomma-Bjärreds TK för 2021 Valberedningen föreslår att antalet styrelseplatser utökas med en ledamot till ordförande samt åtta ledamöter (inom ramen för gällande stadgar). Val av ordförande på 1år: Rickard Paulsson ( omval ) (det finns inte någon ytterligare kandidat till ordförandeposten) Val av styrelseledamöter på 2 år: Katarina […]