För att vald spelform ska fungera så måste du ha ett aktivt spelkonto på www.matchi.se

Strötid

Strötider för både Tennis och Padel bokas via matchi.se. Aktuella Padelpriser hittar du på www.matchi.se. För Tennis kostar det 150 kr för medlem och 250 kr för icke medlem för en timme på attraktiva tider. På icke attraktiva tider, vardagar 7-15, 22-23, lördagar 7-9, 17-23 samt söndagar 7-9, 21-23 kostar det 100 kr för medlem och 150 kr för icke medlem.

Hallen håller öppet alla dagar 38 veckor per år , vecka 35 -20, och kontraktstider gäller dessa veckor.

Utomhusbanorna håller öppet från och med början av maj till och med mitten av september. Exakta öppningsdagar beror på väder och kalender.

Är du intresserad av kontraktstid  i LBTK-Hallen eller utebanorna  kontaktar du LBTK via mail till [email protected]

Kostnad: 3.500 kr eller 2.000 kr. Se avsnitt “Spela” “Prisöversikt”.

De som hade tid förra säsongen har normalt förtur att fortsätta men det brukar bli några  tider över och dessa fördelas i början av augusti.

En fast utetid kostar 1100 kronor för 14 möjliga speltillfällen, med start vecka 20. Överblivna fasta tider fördelas i andra halvan av april.

 
Dagkort

Dagkort gäller måndag-fredagar mellan 07-15.00, både inomhus i LBTK-Hallen och utomhus på Bjärreds Saltsjöbad.

Kostnad hela året: 1600 kronor, Gäller kalenderår med start 1 januari. Efter 1 april är kostnaden 1400 kronor till årets slut, från 1 september 800 kronor. Kortet löses och betalas på www.matchi.se

Man betalar alltid till årets slut. Du kan boka 2 tider, när dessa är spelade kan du boka igen.

Kortet är personligt och får inte användas av annan. Om du spelar mot någon som inte har dagkort betalar denne spelare halv spelavgift. 50 kronor för medlem, 75 kronor för icke medlem. Antingen till LBTK:s plusgiro 630016-4, eller till LBTK:s swish-konto 1234218459 innan spel. Ange tiden. Dagkortsinnehavaren har ansvaret att gästen informeras och betalar. Viktigt att alla gör rätt för sig. Vi gör stickprovskontroller emellanåt.

Seniorkort gäller alla tider i veckan, både inne i LBTK-Hallen och utomhus på Bjärreds Saltsjöbad. Vid start 1 januari är kostnaden 2700 kronor, från 1 april är kostnaden 2100 kr och från 1 september kostar det 1100 kr. Kortet löses och betalas på www.matchi.se

Det gäller hela tiden kalenderår. Kortet är personligt och får inte användas av annan. Du kan boka 1 tid, när denna är spelad kan du boka på nytt. Om du  spelar mot någon som inte har motsvarande kort betalar denna spelare halv spelavgift. 50 kronor för medlem, 75 kronor för icke medlem. Antingen till LBTK:s plusgiro 630016-4, eller vårt Swish-konto 1234218459 innan spel. Ange tiden. Seniorkortsinnehavaren har ansvaret att gästen informeras och betalar. Viktigt att alla gör rätt för sig. Vi gör stickprovskontroller emellanåt. Upprepas överträdelser kan kortet avslutas utan återbetalning.

Sommarkort gäller utebanorna 1 maj-31 augusti. Kostnad 900 kronor. En timme åt gången kan man boka, när denna är spelad kan man boka på nytt.

Kortet löses och betalas på www.matchi.se

Kortet är personligt och får inte användas av annan.Om du spelar mot någon som inte har motsvarande kort betalar denna spelare halv spelavgift. 50 kronor för medlem, 75 kronor för icke medlem. Betala in till LBTK:s plusgiro 630016-4, eller Swish-kontot 1234218459 innan spel. Ange tiden. Viktigt att alla gör rätt för sig. Vi gör stickprovskontroller emellanåt. Upprepas överträdelser kan kortet avslutas utan återbetalning.

 
Juniorkort

Juniorkort kostar 700 kronor per år. Om man startar 1 september är priset 400 kronor till årets slut. Det är inte längre tillåtet för juniorer att gå in på ledig bana om man inte löst juniorkort.

För att få lösa juniorkort måste man vara med i LBTK:s inomhus träningsverksamhet och representera vår klubb. Kortet löses och betalas på www.matchi.se

Kortet är personligt och får inte användas av annan. Du kan spela mot vem som helst, meningen med kortet är att de som är mera intresserade kan öka sitt tenniskunnande med mera spel, mot pappa, mamma, kompisar. 1 timme går att boka åt gången, när denna är spelad kan du boka på nytt. Missbrukas kortets syfte, t.ex spel utan innehavaren avslutas kortet utan återbetalning.