Dagkort

Dagkort 1600 kronor per år. Gäller mån-fredag 07-15.00. Du kan boka 2 timmar i taget. När dessa är spelade kan du boka på nytt. Gäller kalenderår. Från 1 april kostar det 1400 kronor till årets slut och från 1 september 800 kronor till årets slut. Den du spelar mot måste också ha dagkort, annars betalar denna person/gäst in halva spelavgiften till LBTK:s plusgiro 630016-4 eller swish-konto 1234218459, 50 kr för medlem och 75 för icke medlem. Dagkortsinnehavaren ansvarar att gästen informeras och betalar. Viktigt för oss att alla gör rätt för sig. Emellanåt gör vi stickprovskontroller och upprepade missbruk kan leda till att kortet avslutas. Betalning/bokning av dagkortet sker via Matchi.