Så tänker vi inom LBTK!

Det räcker inte att vara bra/bäst i tennis för att vara med i något av våra lag. Du måste “vara med i gängen” för att platsa i våra lag. Det innebär att räfsning av utebanorna, cafeteriavärdskap, annan gemensam arbetsinsats inte skall vara främmande. Tvärtom. När det gäller knattelagen har policyn alltid varit att vi skall aktivera många. Alla som vill vara med och pröva på tävlingsspel skall få chansen. Först i 15-års lagen börjar vi göra en “viss” gallring efter spelstyrka.

Huvudmålet

Huvudmålet för klubben är att erbjuda tennismöjlighet för invånare i Lomma Kommun till ett lågt pris på fina banor. Med trevlig kringmiljö, fin tennisatmosfär. Vi skall klara det huvudmålet med de medel som står till buds, spelavgifter, medlemsavgifter, kommunalt stöd, sponsorinkomster. Någon kommunal problemklubb skall vi inte bli. Ett mål är 1.000 glada och nöjda medlemmar.

Träningen

Vi skall ha kursverksamhet/träning för både ungdom och vuxna. Alla som vill skall få vara med i verksamheten. I träningsverksamheten skall finnas inslag som matchträning, mindre tävlingar i Bjärred, möjlighet att bli tränare/ledare, Inga utsatta mål att vi skall ha så och så många på rankinglistor, eller så eller så många på “tio-listan”. Däremot skall vi vara glada om någon av vår stora skara medlemmar visar framfötterna i större sammanhang. Samma när det gäller seriespelet. Roligt om vi är med i högsta serien, men inget måste. Vi skall kämpa så gott vi kan med spelare från Lomma Kommun, undantagsvis spelare utifrån. Ha roligt!