Bana 5 och 6 i LBTK-hallen anpassas för tennis

Under sommaren kommer LBTK-hallens banor få ny beläggning. Underlaget kommer att vara samma som tidigare, plexipave men få ny färgsättning och vara lite långsammare än tidigare. Alla banor kommer att läggas om, även bana 5 och 6 som nu anpassas för tennis. Detta betyder att nu kan vi utveckla juniorträningen, erbjuda fler abonnemang, bokningsbara tider, vuxenkurser och tävlingar. 

Med anledning av en nyhetsartikel i Sydsvenskan och skriverier på bland annat Bjärredskoll under våren 2018 vill styrelsen i LBTK ge lite information om banorna 5&6 i LBTK-hallen. Vi har ju sedan juni 2017 aviserat att vi behöver banorna för vår tennisverksamhet och kanske främst för vår växande juniorverksamhet. Men först lite historik och kort bakgrund.

Under 60- och 70-talet fanns kommunens enda inomhustennisbanor (uppblåsta gummitält), i Lomma men när oljepriserna sköt i höjden blev banorna ohanterligt dyra i drift och man började titta efter en bättre lösning. Till slut enades man om att marken runt grustaget i Borgeby var en lämplig plats att bygga en ny hall på och kommunen lät LBTK ta marken i anspråk. Efter massor av jobb och förberedelser byggdes till slut den första etappen, bana 1 till 4, 1977. Den sista etappen, bana 7 & 8, blev klar under 1987.

LBTK-hallen planerades och byggdes i sin helhet för tennis, några andra villkor eller överenskommelser fanns inte och har aldrig funnits. Lokalen är extremt yteffektiv med 93% av den totala ytan i form av tennisplaner. Den har förbättrats i många steg under åren med värmepumpar, mer energisnåla lysrör, omläggning av tak, tillbyggnad av omklädningsrum och gym. Allt är betalt av klubben, som idag är skuldfri.

Under många år på 80 och början på 90-talet var tennis med affischnamn som Borg, Wilander, Edberg, Henke med flera, enorma dragplåster för ungdomarna och tennis spelades i stor omfattning. Men under sent 90-tal och början på 2000-talet sjönk intresset för tennis i kommunen och LBTK hade svårt att få sin ekonomi att gå ihop. En överenskommelse slöts då med kommunen om att temporärt hyra ut bana 5&6 för annan verksamhet, i första hand handboll och gymnastik.

De senaste åren har tennisintresset ökat igen, både från juniorer och seniorer. Kanske är det enträget arbete från klubben som under perioden systematiskt förbättrat sina anläggningar, sitt träningsupplägg och sina processer. Klubben har nu ett tryck på abonnemangstider kvällstid och på helgerna, juniorerna har blivit fler och framför allt har vår satsning på att fler juniorer skall spela tennis flera dagar i veckan burit stor frukt. För några år sedan var det runt 20 juniorer som spelade flera dagar i veckan, nu närmar det sig 100 juniorer som tränar organiserat mer än en dag per vecka. Införandet av juniorkort, där juniorer kan spela obegränsat för 600 kr per innesäsong har också blivit en väldigt lyckad satsning, men en satsning som naturligtvis ökar trycket på banorna. LBTK har också sedan en tid en stor efterfrågan på vuxenkurser, något som klubben ännu inte har kunnat matcha. Vi har heller inte haft tider för att ha 6-årstennis, något som många andra klubbar erbjuder och som har efterfrågats.

LBTK fortsätter investera framåt för att ta vara på tennisintresset. Klubben anställde tex under sommaren 2017 en ny chefstränare, David Ekeroth, tidigare klubbchef på Malmö Bellevue TK, och en världsspelare i dubbel. Nu till sommaren görs alla banor i LBTK hallen om med nya Plexipave-beläggningar. Detta gör vi för att vidareutveckla tennisen och ge våra tennisintresserade kommuninvånare ännu bättre möjligheter att utöva sin sport.

LBTK är med de nära 1100 medlemmarna kommunens största idrottsförening och en av Sveriges största tennisklubbar. För att kunna genomföra vårt fokus på bättre juniorträning, höja kvaliteten på vardagsträningen och för att ge medlemmar större möjligheter till tennis på kvällstid så sa LBTK kontraktsenligt upp uthyrningen till kommunen av bana 5&6 i juni 2017. Vi kan dock konstatera att vare sig kommunen eller klubbarna som tidigare spelat i LBTK-hallen helt har lyckats får tag på ersättningsbanor. Med anledning av detta har tyvärr LBTK presenterats på ett orättvist sätt i sociala medier. Vi har påtalat detta för kommunen och för berörda klubbar. Även Sydsvenskan har skrivit om den upphörda uthyrningen, nu 10 månader efter uppsägningen. Som framgick av artikeln i Sydsvenskan har LBTK erbjudit kommunen, i ytterligare upp till två år, en viss uthyrning. Närmare bestämt har LBTK erbjudit kommunen tider på 50 av de ursprungliga 74 timmarna som klubben tidigare har hyrt ut. Vi har dessutom offererat lördag som kommunen inte tidigare har haft tillgång till. Detta har vi gjort, trots eget behov av ytorna, i förhoppning att kommunen och de berörda klubbarna därmed får god tid på sig att ordna nya träningsytor. Detta erbjudande har kommunen tackat nej till.

Att bygga en ny hall eller kanske hellre bygga ut befintliga hallar kan för oss tyckas vara det mest logiska beslutet framöver. Tennisklubben har tidigare erbjudit kommunen att bygga ut LBTK-hallen och även att bygga samman Borgebyhallen med LBTK hallen för att också permanent kunna serva annan idrott. Vi är fortsatt positiva till dessa idéer om intresset finns hos andra parter.

Sammanfattningsvis ser vi fram emot ett bättre samarbete, större förståelse och en mer nyanserad dialog för alla idrotter i vår kommun framöver.

Styrelsen i LBTK