Monthly Archives: februari 2020

Valberedningens förslag till ordförande och ledamöter i Lomma-Bjärreds TK för 2020

Valberedningen föreslår att antalet styrelseplatser reduceras med en ledamot till ordförande samt sju ledamöter (tidigare åtta ledamöter). Val av ordförande på 1år: Rickard Paulsson ( omval ) ( det finns inte någon ytterligare kandidat till ordförandeposten) Val av styrelseledamöter på 2 år: Anders Bergelin ( omval ) Gustav Bucht ( omval ) Stina Nilsson ( […]

Information om racketcenter i LBTK hallen

Styrelsen i Lomma Bjärreds TK har tagit ett principbeslut att ytterligare utveckla racketsporten i Bjärred genom att skapa ett racketcenter med två padelbanor och minitennisbanor. Vi har haft ett informationsmöte den 9 januari där förslaget presenterades och medlemmarna fick ställa frågor. Med det här informationsbrevet vill vi besvara en del av de frågor som uppkom […]